goHome seeProducts ourPartners inTouch EN BG
U choose - U Play
Телевизия, Радио, Музика, Филми, Игри, Залагания, Обучение, Интернет.
Всичко това от компютър колкото човешка длан...
...директно на Вашия телевизор.
Ако искате да се възползвате от тази услуга, просто се обадете на интернет доставчика си и го попитайте поддържа ли UPLAY. Ние с удоволствие ще му помогнем при внедряването на това решение. Приятно гледане!
начало | крайни потребители | корпоративни клиенти | за контакт |
home | products | partners | contacts | corporate users |